DOŁĄCZ DO NAS
SOCIAL MEDIA
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle

© 2017 by MF MARTA FELIKS

REGULAMIN


§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.martafeliks.pl jest :

MADI Marta Feliks ul.Wyspieńskiego 87a/5; 41-219 Sosnowiec;


2. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego MF Marta Feliks: 
MADI Marta Feliks, ul.Wyspiańskiego 87a/5; 41-219 Sosnowiec;Polska
numer telefonu:+ 0048 506 060 110, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 

3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie sklepu MF Marta Feliks są fabrycznie nowe. Sprzedawca informuje, iż towary oferowane w sklepie są rękodziełem. Każdy prezentowany towar jest wykonywany dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta.

§ 2 
DEFINICJE POJĘĆ 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA– należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych, 
w których MF Marta Feliks zrealizuje/wyprodukuje zamówienie złożone przez Klienta . 
Czas realizacji zamówienia nie obejmuje: 
- powierzenia zamówionego towaru firmie kurierskiej/ Poczcie Polskiej w celu dostarczenia go Klientowi oraz 
- czasu dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu; 

Czas realizacji zamówienia towarów zamówionych w MF Marta Feliks wynosi od 2 do 10 dni roboczych. MF Marta Feliks dołoży wszelkich starań, aby okres realizacji zamówienia był jak najkrótszy. 
DNI ROBOCZE– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczpospolitej Polskiej. 
EDYCJA LIMITOWANA –towary, produkowane przez MF Marta Feliks, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów magazynowych. W takim przypadku MF Marta Feliks zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 
INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE– usługa świadczona przez MF Marta Feliks polegająca 
na złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu, na wytworzenie towaru według projektu / zamysłu Klienta. Indywidualne zamówienie zostanie przez MF Marta Feliks wykonane dopiero po ustaleniu przez strony wszelkich istotnych elementów tegoż zamówienia (projekt: kształt, kolorystyka, cena) i po ostatecznym jego zatwierdzeniu drogą e-mailową przez Klienta i MF Marta Feliks. 
Dokonywanie zmian (np. kolorystyka, kształt, długość uchwytu/paska) 
w towarach oferowanych na stronie Sklepu internetowego MF Marta Feliks są również uważane za indywidualne zamówienie. 
Projekty tworzone na indywidualne zmówienie podlegają również indywidualnej wycenie przez MF Marta Feliks. 
Indywidualne zamówienie nie podlega anulacji ani zwrotowi. 


MF Marta Feliks –Sprzedający tj. MADI Marta Feliks, ul.Wyspiańskiego 87a/5; 41-219 Sosnowiec;Polska , NIP: 644-298-46-11, numer Regon: .  241067931
KLIENT-osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w sklepie MF Marta Feliks , która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
KONSUMENT– Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej 
z MF Marta Feliks niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w MF Marta Feliks – w myśl treści art. 221 kodeksu cywilnego. 
POTWIERDZAM ZAKUP, ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY- oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
TOWAR– wyrób (produkt) dostępny w sklepie MF Marta Feliks , w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie. 
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ– Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest 
z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie. 
ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez MF Marta Feliks . Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację. 

§ 3 
SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ 

1. Przedmiotem zamówień w sklepie MF Marta Feliks są towary dostępne w ofercie sklepie MF Marta Feliks. 
2. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 
3. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, MF Marta Feliks niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany na koncie użytkownika DaWanda lub w rubryce „wiadomości” złożonego zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym MF Marta Feliks za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:mf@martafeliks.pl albo w rubryce „wiadomości” złożonego zamówienia. 
4. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, MF Marta Feliks zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia. 
5. W przypadku określonym w punkcie 3 i 4, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, MF Marta Feliks zwrói Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, gdy zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu. § 4 
CENY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM 

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie MF Marta Feliks są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. 
2. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży. 
3. Ceny podawane przez sklep MF Marta Feliks są wiążące przy złożeniu Zamówienia. 
4. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana: 
- przelewem tradycyjnym (przed dostawą towaru) na numer konta MF Marta Feliks

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
Numer identyfikacyjny banku : 11402004
SWIFT-BIC: BREXPLPWMBK


WALUTA PLN 28 1140 2004 0000 3402 6576 5307
WALUTA EURO PL29 1140 2004 0000 3012 0109 8946


-za pobraniem - zapłata gotówki kurierowi przy odbiorze przesyłki, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polski 
- za pośrednictwem systemu płatności internetowej PAY PAL; 
- odbiór osobisty w siedzibieMF Marta Feliks ; 
Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu MF Marta Feliks anuluje Zamówienie. § 5 
FORMY PŁATNOŚCI 


1. Towar zamówiony za pośrednictwem sklepu MF Marta Feliks jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru: 
gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (płatność za pobraniem) lub Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar bezpośrednio w siedzibie MF Marta Feliks(odbiór osobisty); 
przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczną -przelew internetowy bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych: Pay Pal / przelew tradycyjny na konto MF Marta Feliks(PLN / € ). 

** W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej): 
przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) -płatność elektroniczną -przelew internetowy bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu PAY PAL/przelew tradycyjny na konto MF Marta Feliks (PLN / € ). 

** W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Unii Europejskiej:
przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) -płatność elektroniczną -przelew internetowy bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu PAY PAL/przelew tradycyjny na konto MF Marta Feliks (PLN / € ). 

 

2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od MF Marta Feliks wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. 
3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar. 
4. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Pay Pal. 

§ 6 
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO TOWARU 

Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz na obszarze krajów poza Unią Europejską. 
Terminy i koszty dostawy różnią się w zależności od wskazanego przy składaniu zamówienia kraju dostarczenia towaru: 

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 
-Zamówienia złożone w sklepie MF Marta Feliks dostarczamy 
za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej oraz IN POST 
-Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
-Koszty wysyłki: 

DHL:
Płatność z góry – 17 zł, 
Płatność przy odbiorze – 22 zł, 
POCZTA POLSKA:

płatność z góry- 13 zł

Płatność przy odbiorze – 17 zł

IN POST

płatność z góry - 11 zł

ODBIÓR OSOBISTY - 0 zł, 
-Podane koszty wysyłki mogą być zależne od liczby zamówionych towarów. 
-Do czasu realizacji zamówienia, należy doliczyć czas, w jakim firma kurierska dostarcza przesyłki do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy. 

Na terenie Unii Europejskiej: 
-Zamówienia złożone w sklepie MF Marta Feliks dostarczamy  
za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
-Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
-Koszty wysyłki: 
Płatność z góry –  80 zł
-Podane koszty wysyłki są zależne od liczby zamówionych towarów. 
-Do czasu realizacji zamówienia, należy doliczyć czas, w jakim firma kurierska dostarcza przesyłki do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy. 


W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient. 
Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wynosi od dwóch (2) do dziesięciu (10) dni roboczych, licząc od dnia: 
-w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania przez MF Marta Feliks do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, 
-w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność -przelew internetowy bankowości elektronicznej lub przelew tradycyjny – od dnia otrzymania przez MF Marta Feliks potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, 
-Towary zamówione za pośrednictwem sklepu MF Marta Feliks są dostarczane wraz z wystawionym przez MF Marta Feliks paragonem (fakturą VAT) obejmującą przedmiot zamówienia. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli Klient nie zażąda faktury VAT, MF Marta Feliks wówczas do zamówionego towaru dołączy dowód zakupu w postaci paragonu. 
MF Marta Feliks informuje, że oferowane produkty w sklepie MF Marta Feliks powstają dopiero po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta i uiszczeniu przez niego całości ceny. 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Ochrona danych osobowych Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO -

poniżej dowiesz się jak firma MADI Marta Feliks przetwarza Twoje dane osobowe.

 

Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający MADI Marta Feliks-  z siedzibą pod adresem Sosnowiec ul. Wyspiańskiego 87a/5, 41-219  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem regon 241067931 posiadającą NIP 644-298-46-11,

Administrator danych przetwarza dane Kupujących wyłącznie na potrzeby realizacji obsługi składanych zamówień, a także w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody w celach marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść. 
2. MF Marta Feliks informuje, że kolory widoczne na cyfrowych nośnikach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru. 
3. MF Marta Feliks informuje, iż za wskazanie przez Klienta błędnego adresu dostawy towaru nie ponosi odpowiedzialności, a koszty z tym związane poniesie bezpośrednio Klient. 
4. MF Marta Feliks informuje, iż na wszystkie otrzymane e-maile od Klientów, odpowiada w terminie niezwłocznym jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. 
5. W przypadku nieodebrania przez Klienta uprzednio zmówionej przesyłki za pośrednictwem sklepu MF Marta Feliks , MF Marta Feliks zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych w związku z próbą doręczenia przesyłki, a także odszkodowania z tytułu poniesionej szkody. 
6. MF Marta Feliks zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany.